Uitkomstmaat

Download data Download figuur
Loading...

Blauwe groep

Groene groep

Uitlegvideo's

Een uitleg van de interactieve website ongelijkheidincijfers.amsterdam, waarop te zien is hoe de kansenkloof zich vanaf jonge leeftijd opent in de Metropoolregio Amsterdam.

  1. In de eerste video Wat is het Dashboard Ongelijkheid in Amsterdam? leggen we uit wat het Dasboard Ongelijkheid in Amsterdam is.
  2. In de tweede video Wat zie ik op het Dashboard Ongelijkheid in Amsterdam? leggen we uit hoe de gebruiker een grafiek op het Dashboard Ongelijkheid in Amsterdam kan lezen.

Veelgestelde vragen

Vraag 1: hoe wordt Opleiding Ouders gedefinieerd, waarom is het alleen beschikbaar voor een paar uitkomstmaten en waarom zijn er maar drie categorieën?

Opleiding ouders wordt gedefinieerd als de hoogst behaalde opleiding van één van de ouders. Voor opleiding ouders hebben we drie categorieën: geen wo en hbo, hbo en wo.

We kunnen alleen de opleidingen van de ouders bepalen voor de jongere geboortecohorten (groep 8 en pasgeborenen), omdat de gegevens over de opleidingen van ouders pas beschikbaar zijn vanaf 1983 voor wo, 1986 voor hbo en 2004 voor mbo. Het opleidingsniveau 'geen hbo of wo' kan hierdoor niet verder gedifferentieerd worden.

Vraag 2: waarom is dit de tweede veelgestelde vraag?

Antwoord op de vraag!

Vraag 3: waarom is dit de derde veelgestelde vraag?

Antwoord op de vraag!

Vraag 4: waarom is dit de vierde veelgestelde vraag?

Antwoord op de vraag!

Vraag 5: waarom is dit de vijfde veelgestelde vraag?

Antwoord op de vraag!

Werkwijze

Het dashboard Ongelijkheid in Amsterdam is een onderzoeksproject van Helen Lam, Bastian Ravesteijn en Coen van de Kraats van Erasmus School of Economics en de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Kenniscentrum Ongelijkheid over de ontwikkeling van ongelijkheid over de levensloop binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Het dashboard geeft inzicht in de ongelijkheden die zich voordoen in verschillende domeinen en levensfasen en in de samenhang daartussen. Daarbij wordt gekeken naar wonen, gezondheid en welzijn, werk en inkomen en onderwijs.

Doel: het doel van Kenniscentrum Ongelijkheid is het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam. Het dashboard Ongelijkheid in Amsterdam draagt hieraan bij door beschrijvende statistiek over ongelijkheid beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen andere partners van het kenniscentrum ongelijkheid gerichter aanpakken.

Hoe: met behulp van een interactieve en intuïtieve website krijgt de gebruiker inzicht in de relatie tussen omstandigheden in de jeugd en uitkomsten over de levensloop voor mensen die zijn opgegroeid in Metropoolregio Amsterdam. We gebruiken gedetailleerde gegevens over alle mensen die in bepaalde jaren tussen de jaren negentig en nu zijn opgegroeid in de Metropoolregio Amsterdam.

Wat: aan de hand van beschrijvende statistieken maakt het dashboard inzichtelijk waar, wanneer (dus op welke leeftijd) en hoe ongelijkheid ontstaat in de Metropoolregio Amsterdam.

Download hier het rapport over de werkwijze van het dashboard

Contact

Licentie

Het dashboard Ongelijkheid in Amsterdam is gemaakt door Helen Lam, Bastian Ravesteijn en Coen van de Kraats van Erasmus School of Economics en de Vrije Universiteit Amsterdam, met ondersteuning van Kenniscentrum Ongelijkheid. De figuur en onderliggende data zijn beschikbaar volgens een Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licentie, altijd onder vermelding van de auteurs en de website ongelijkheidincijfers.amsterdam.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Bastian Ravesteijn: ravesteijn@ese.eur.nl